Vragen

Hier treft u een aantal vragen waar meerdere antwoorden mogelijk zijn. Mocht er geen antwoord zijn waar u het (het meest) mee eens bent, kies dan: "Geen mening", "Ik kan niet kiezen", "Meerdere antwoorden mogelijk", "Ik weet het niet" of het antwoord wat het dichtst bij uw mening en/ of overtuiging zit.

Wanneer er een basisinkomen komt, mag van mij verdwijnen:

De vragen wisselen en worden aangevuld